Jordstråling findes - Der ligger tusindårig viden bag

Uforklarlige sygdomme, gener og dårligt immunforsvarjordstraaling 2

De gamle kinesere vidste at jordstrålingen eksisterede og forholdt sig til det.

Skadelig energipåvirkning svækker celle energien, og svækker dermed især immun-systemet. Uro og stivhed i kroppen om morgenen, træthed og dårligt søvnmønster, børn der ikke vil sove og en masse andre 'uforklarlige' symptomer, som meget ofte skyldes skadelig jordstråling!

Lægen vil som regel også have et forklaringsproblem, da lægevidenskaben slet ikke kobler sygdoms årsager til jordstråle påvirkning, ej heller til mobil- og elektromagnetisk stråling?!

Man bør også være opmærksom på gener eller forandringer opstået efter flytning til en ny bolig!

  

Sammenhængen mellem cancer og jordstråling er kendt - og dokumenteret!

En gylden regel siger -

"...har man fået konstateret cancer, så gå aldrig tilbage og læg Dig i den samme seng!"

Sammenhængen mellem jordstråling og forekomsten af en lang række sygdomme, her iblandt cancer, er meget gammel viden, men er også i nyere tid dokumenteret, bla. af den verdensberømte tyske Friherre von Pohl i 1930'erne. De praktiske erfaringer med jord-energiernes negative påvirkninger er meget omfattende. Bliv klogere på jordstråling og læs eller download denne spændende og oplysende artikel om:  'Cancer og jordstråling' (pdf)

En miljø-faktor omgæret med skepsis og mistro - især i Danmark?!

Desværre, og helt uforståeligt, er emnet stadig kontroversielt i vide kredse herhjemme, da mange mennesker stadig ser med stor skepsis på disse fænomener? Det skyldes bl.a. en subbjektiv negativ behandling i medierne, hvor skeptiske journalister ikke har ikke undersøgt den tilgængelige og yderst righoldige viden ordentligt.

Men i lande som England, Frankrig og især Tyskland er man meget langt fremme på området, og ser yderst seriøst og alvorligt på disse miljø-faktorer!

Den danske lægevidenskab, Kræftens Bekæmpelse, diverse cancer organisationer ol., ser desværre den forkerte vej og kobler og ser ikke sammenhængen !?

 

Gå evt. til siden Jordstråling

Jens arrent cellcare

 

 
 
 
 
 
 
Jens Arrent
Læge.exam. Kinesiolog 
(fra Anne Straarup)

Coach
  
Teknisk konsulent:

Skadelig stråling i boliger.
Jordstråling/Vandårer
Energispor/Ånder
El. Installationer

Kontakt

Tlf.: 22 40 12 09
Mail: klinik@cellcare.dk