Persondata politik

Persondatapolitik for Huset ved Havnen

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Huset ved Havnen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om Dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Huset ved Havnen  

 • Stormøllevej 17A st.th. 4600 Køge
 • CVR-nr.: 27015409
 • Telefon: 22401209
 • E-mail adresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Når du bruger vores ydelser, behandler vi følgende personoplysninger om dig: 

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato (ikke CPR nummer)
 • Telefonnummer
 • Dit erhverv
 • Familieoplysninger
 • Helbredsoplysninger, herunder medicin, behandlinger, operationer og sygdomshistorik
 • Formål:
  • Vi behandler ovenstående personoplysninger for at kunne yde dig den behandling, som du bestiller hos os.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Almindelige oplysninger: navn, adresse, fødselsdato, erhverv, familieoplysninger
  • Særlig kategori af personoplysninger: helbredsoplysninger som beskrevet ovenfor.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Almindelige personoplysninger behandler vi for at kunne opfylde vores kontrakt med dig, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, littra b.
 • Helbredsoplysningerne behandler vi på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra a. Samtykket giver du separat ved kontraktens indgåelse og forud for behandlingens begyndelse. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Vi behandler udelukkende oplysninger, som du selv giver os.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i den tid, hvor behandlingen foregår. Dette er for din egen sikkerheds skyld, da korrekt behandling i behandlingsforløbet forudsætter, at vi har adgang til oplysningerne.
 • Når behandlingen er overstået, opbevarer vi oplysningerne i maksimalt to år. Oplysningerne opbevares i tilfælde af, at der opstår behov for fornyet behandling. Oplysningerne slettes dog senest to år efter endt behandling, da de anses for forældede i forhold til behandlingen på dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. (Gælder digitalt registrerede persondata som letter adgangen til at flytte, kopiere eller transmittere persondata fra et IT-miljø til et andet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Denne persondatapolitik er gældende fra den 25. maj 2018. Opdateres politikken, vil det fremgå her på hjemmesiden, i denne artikel.                        

Jens arrent cellcare

 

 
 
 
 
 
 
Jens Arrent
Læge.exam. Kinesiolog 
(fra Anne Straarup)

Coach
  
Teknisk konsulent:

Skadelig stråling i boliger.
Jordstråling/Vandårer
Energispor/Ånder
El. Installationer

Kontakt

Tlf.: 22 40 12 09
Mail: klinik@cellcare.dk